תערוכת איור מנהיגות נשית לאורך הדורות

לקוח | עיריית ירושלים
תאריך | 2020
עוד