שלושה שירים –

לקוח | "הפנקס" כתב עת מקוון לתרבות ולספרות ילדים
תאריך | ינואר 2015
שלושה שירים, מאת שלומית הרטמאייר. השירים עוסקים בנושאים לא פשוטים, מזוית כנה ולא מובנת מאליה.
עוד