מפת תלפיות

לקוח | עיריית ירושלים
תאריך | 2020
עוד