מפת שכונת גוננים בירושלים

לקוח | מינהל קהילתי גוננים, עיריית ירושלים
תאריך | 2020
עוד