לתת פה

לקוח | עמותת ״לתת פה״
תאריך | ספטמבר 2016
"לתת פה" - מיתוג עמותה העוסקת בחינוך, לימוד ומודעות למוגנות מינית. דמות האריה נבחרה מתוך רצון להעצים ולחזק את דימוי הילד.
עוד