ינשוף, אריה וצב

לקוח | תחרות מגזין העיצוב Communication Arts
תאריך | 2012
בחרתי 3 תכונות אנושיות המגולמות בכל אחד מבעלי החיים שבסדרת האיורים, ומיוצגות באמצעותו.
עוד