התחדשות עירונית

לקוח | עיריית ירושלים
תאריך | ינואר 2015

איך ניתן להמחיש באופן הטוב ביותר התחדשות עירונית בבניין טיפוסי בשכונה ירושלמית? ישנם מקרים בהם ההדמיה האדריכלית המדויקת ביותר לא תעביר את האוירה - הפיתרון האיורי נותן מענה.

עוד