בול ערד

לקוח | דואר ישראל
תאריך | 2013
בול 50 שנה לעיר ערד הוגש כהצעה למכרז בשירות הבולאי. אמנם הבול לא נבחר בסופו של דבר, אך העיצוב זכה לתשומת לב בשל ההתייחסות למרקם המקומי ולנופי המקום באמצעות הטקסטורות.
עוד