בול הכנסת

לקוח | דואר ישראל
תאריך | אפריל 2016
עוד