אשל השומרון

לקוח | מלון אשל השומרון
תאריך | פברואר 2016
עוד